P  (u obradbi)

packa

 Njemu je bio važan naslov, uobičajen dabome, a vjerojatno i ono da autorica dadne " jezične packe Hrvatskoj". _ 'Jezik' 1999
 

 
 

NATRAG    ZURUECK