J

 

jabučica

[...] , mahnuo glavom i progucao pljuvačku, pri čemu je njegova inače vrlo izbočena Adamova jabučica strugnula gore-dolje uz suhi, dugački vrat. _ Begović, M.
 

jabuka

[...] zoran momak, crven ko jabuka, sama krv i mlijeko, a da ga čuješ, kako zbori: čovjek bi ga slušao i gladan i žedan.  _ Dukić, A.

Jedna veli da će biti mlad i crven ko jabuka. Druga veli, da će biti suh ko kolac i žut ko vosak i da će se (kano svaki Plovan dosada) istom kod nas popraviti i odebljati. _ Dukić, A.

S babicom se do podneva još i moguće nekako sporazumjeti, dok se ne uvuče u alkoholnu čahuru. Nikad je ne zatekneš in flagranti, znalački bira prilike da potegne iz boce u špajzi, koju Branko ne zaboravlja osvježavati. To je vječita jabuka obiteljskog razdora, Tereza drži monstruoznim što natače staru, kako je može trovati, ali osim frktanja ništa ne poduzima._ Koščec, M.

Lako je jabukom razdora sve posvađati, ali teško je onda zaustaviti kola koja su gurnuta u provaliju _ 'Sportske novosti' 1983

"(Na tome }e se jo{ raditi"), rekao je talijanski ministar. Ostvari li se takvo rje{enje, nestat }e jo{ jedna jabuka razdora naslije°ena iz pro{losti. _ 'Vjesnik' 1998

[...] ženska od dvadeset i šest - sedam godina, rumena, jedra kao jabuka. _ Drakulić, S.

Postalo mi sad sve svejedno i ravno do Kosova, veseli me samo sin, uvrga se u pleme Mašića, da ga vidiš, četvrti razred osnovne, lijep kao jabuka , bistar, uči ka Tesla. _ 'Telegram' 1966

Da nije tragi~no, bilo bi smije{no. Ne mogu se mije{ati jabuke i kru{ke te glasovi zbrajati na taj na~in. _ 'Vjesnik' 2000

Tom~i}evi mije{aju jabuke i kru{ke" naslov je ~lanka u kojem se izvje{tava o stavovima HSS-a [...]. _ 'Vjesnik' 2003

Jesu li nadobudni iz savjetodavnoga Vije}a za francuske govornike pomije{ali jabuke i kru{ke u manjinskim pitanjima? _ 'Vjesnik' 1998

I zaista, u sobicu upadne mladić, rumen u licu ( oduvijek je bio rumen kao jabuka), širokih ramena, u kožnom kaputu, a na glavi mu kapa-partizanka. _ Crnković, Z.

Vrijeme je da se prekine hajka na radi{ne i po{tene Kosteli}e i zagrize u kiselu jabuku stvarnih problema koji mu~e Hrvatsku. _ 'Vjesnik' 2003

Del Ponte je zagrizla kiselu jabuku prvim posjetom NATO-ovu glavnom sto`eru u Bruxellesu. Po rije~ima Grahama Blewitta, zamjenika tu`iteljice, rasprava je gotovo u potpunosti bila usmjerena na NATO-ovu suradnju pri uhi}enju osoba osumnji~enih za ratne zlo~ine˝ posebno optu`enika iz ranijeg balkanskog rata, [...]. _ 'Vjesnik' 2000

Ova Vlada je zagrizla u kiselu jabuku i dr`im da je dobro za sada odradila posao te da }e rezultati toga biti svakim danom sve vidljiviji [...]. _ 'Slobodna Dalmacija' 2001

Uz stalne mjere na pobolj{anju organizacije Herjavec je zagrizao jo{ 1995. godine u kiselu jabuku zvanu zaposleni~ki vi{ak, pa je, kako ka`e, Varteks dokupio radni sta` poprili~nom broju radnika.

Ružka se od veselja zarumenila kao jabuka. _ 'SV' 1943
 

jad

[...] u vrijeme pauze za ručak nastaje pravi kaos. Vlasnik jedne kompanije za opskrbu takvih restorana [...] dosjetio se jadu i sad svako jutro šalje svojim gostima jelovnik za taj dan _ ' Trend'

Ne znajući što bi, glumište se (samo)zavarava žestokim slikama, groteskom i ironijom, mukom i bijesom, da se ojađeno ne dosjetimo jadu! _ 'Hrvatsko slovo' 1998

Posekao lozu, a počeo saditi šljivu, i dok se Turčin dosjetio jadu, pola ih je pokosila rakija... E, e, Srbin je mudra glava [...] . _ 'Hrvatsko slovo' 1998

[...] netko je predložio da se zabrani otvaranje lokala u blizini škole. Delegati koji su završili obje nastave odmahnuli na to (u sebi) rukom. Promrmljali: - Dosjetili bi se ljudi tom jadu: otvarali bi škole u blizini lokala. _ 'Čvorak' 1976

Ležalo se na klupama uz plavo obojene radijatore. Oni sporiji spavali su na podu. Onda se netko dosjetio jadu i uklonio klupe. _ 'Kana' 2004

Da bi tome doskočio, odnosno da bi obveze bile uspješnije Ante uz ostalo pokušava i prerušavanjem doskočiti jadu. _ 'Vjesniik' 2000

Ali, kad bi se na to i odlučio, koga ću prepoznati kao krivca? Sve jad i bijeda! _ Aralica, I.

Siniša spusti umoran pogled na jednu od svojih torbi, onu u kojoj je bio laptop što ga je <na jedvite jade> uspio iskamčati u Ministarstvu poljoprivrede._ Baretić, R.

Stanić je uvlačio dim za dimom, zajedno s vrhom cigarete palile su se i gasile njegove oči. Jedno oko izgubljeno u sebi, drugo koje <na jedvite jade> održava dodir sa svijetom._ Milinović, D.

[...] nasmijala nas je Ljupka iz koje smo na jedvite jade uspjeli izvući da je prije više od godinu dana u Londonu kratko bila na tulumu Jade, Jaggerove kćeri. _' Večernji list' 2001

Iako fizički krhka, a k tome i izmučena stalnim hodanjem i slabom ishranom, natjerao ju je da nosi torbu sa svim stvarima, a još k tome i pušku. Često bi posrtala, padala i na jedvite jade hvatala korak s njim, jer nije smjela zaostati. _ ' Večernji list' 1990

Svaka mu je godina bila jednako teška. Ova, zahvaljujući kreditu što mi ga je dalo treće mjesto na svijetu, nije bila tako teška ona kvalifikacijska za SP, kad se po meni pucalo iz svih oružja i tražila se moja smjena. Da bih se ipak na jedvite jade održao i trijumfirao. _ Novi list' 1999

Ako vam se pak dijete razboli na samu Staru godinu navečer [...] možete lutati, kako se veli od Poncija do Pilata, a da vas nitko, ama baš nitko nigdje ne primi, te da vam napokon na jedvite jade ipak pregledaju bolesno dijete. _ 'Hrvatsko slovo' 2000

činilo se iz svega da je požalio što je došao i da bi najradije pobjegao glavom bez obzira, jer uspije samo na jedvite jade promucati [...] . _ Brešan, I.

I gostioničar na jedvite jade, kao da se neprestano o nešto spotiče, izmuca priču koju je već dva sata gradio u glavi. _ Kušan, I.

- Profesore, sad ste vidjeli bazu piramide, sastavljenu od ove uskomešane raje, koja se, evo, na jedvite jade, smjestila na najnižu ljestvicu svoga jata. _ Barković, J.

Naše bi društvo prošlo i nekoliko etapa svoga dinamičnog razvoja prije nego bi Pišta, na jedvite jade, uspio iscijediti koje mizerno govance. _ Kušan, I.

Pokraj njega je Rusmir Vuković i poslužuje ga jelom, a ovaj ga uzima i jede na jedvite jade. Na drugom krevetu [...] leži Sovulj. _ Brešan, I.

Janješće moje, sve ovo vrime ti si sigurno mislila - gle starog jarca - upalio se, pa baš mene izabra! E, Olgice, vidiš, kad bi bilo samo to, ni po jada. Ali spopalo me i s druge strane, [...] . _ Barković, J.

Kutle je tako postao skupom igra~kom, koja bi za re`im mogla biti i pogubna. No u tome ni po jada, kad pojava Miroslava Kutle ne bi bila pogubna i za dobar dio ovda{njega gospodarstva. _  'Feral’ 1999

Toga dana rodila se u meni silna želja, da se popnem na oltar i da umjesto don Ivana održim propovijed. Bože, što bi bila sretna moja baka Kata i moja majka [...] a Matkovići bi pukli od jada, oni Matkovići, što neprestano zadirkuju moju mater... _ Raos, I.

Pitate, što imam na Hvaru? Ja ništa! Kakva vikendica, što je vama, drugovi, to je šaka šala, šaka krša, šaka jada naše dalmatinske sirotinje. _ 'Čvorak' 1977
 

jaganjac

Ja ću biti žrtveni jaganjac koji uzima grijehe svijeta ... _ Raos, I.

[...] mase su gladne žrtvenih jaganjaca. _ 'Vijenac' 2001

A žandari pitomi kao jaganjci: ako pisnu, čitavo će se šareno more preliti preko njih. Puške ih neće spasiti. _ Raos, I.
 

jaje
 

Je li on tu poludio ili možda pogenijalio, to ćemo tek vidjeti. Za sad izgleda lud do jaja._  Baretić, R

Dosje je međutim postojao, [...] . Osim toga, nije mu se sviđalo previše dugovati kojekakvim ljudima, pa čak ni Pročelniku. Znao je da bi trebao hodati kao po jajima, umjesto da trpa raspela u torbu. _ Pavičić, J.

Zamislite problem građanske podobnosti, recimo taj toliko aktuelan problem slobode mišljenja, kažnjavanja, cenzure - riješen na najjednostavniji i najhumaniji način, kao Gordijski čvor ili Kolumbovo jaje! _ 'Zarez' 2002

Pripazite da koja kukavica ne snese jaje u gnjezdašce "čvorka". Kukavičjim jajima je mjesto u vilama, palačama, skupim autima [...] . _ 'Čvorak' 1977

Kukavičja jaja. Zašto se toliko pjeniti na tuđe mišljenje i podmetati, ogovarati i izbjegavati prave probleme? Zašto ne možemo mirno komunicirati bez podmetanja kukavičjih jaja u vidu značajnih rezultata u medicinskoj sadašnjosti i prema tome osigurane svijetle budućnosti. _ ' Večernji list' 1990

Sve su te ulice nalik jedna na drugu, kao jaje jajetu ili kao crnci. Iste kuće, isti ljudi, table, [...] . _ Kušan, J.

dva ljepotana, kao jaje jajetu nalik jedan drugomu, iako se prvi zakrilio srebrnim, a drugi zlatnim plaštem _ 'Zvrk' 1998

Naime, erotske su priče sada u modi i nalikuju jedna na drugu kao jaje jajetu. _ Ugrešić, D.

Ivana Atanaseviča danas nije bilo na igralištu, tako da su im lopte skupljala sva crnomanjasta dječaka koja su nalikovala jedan drugom kao jaje jajetu. _ Tribuson, G.

Nažalost, takvih sakoa u našim dućanima nema. Svi su nekako jednoobrazni, jedan drugome nalik ko jaje jajetu. (...) A nisu ni Bog zna kako skrojeni. (...) E, pa sad, ne mogu cijeli dan držati ukočenu šiju kao da sam progutao metlu, i uvlačiti trbuh _ Grgić, M.

Nije se dogodilo ama baš ništa što bi jutro odvajalo od ostalih jutara, [...] tamo oko tisuću devetsto devete., ili 1910., zapravo je svejedno, jer su godine ličile kao jaje na jaje prije no su Ferdinanda smaknuli na Miljacki, _ Mihalić, S.

- ščepat ću za vrat tu malu gaduru. Tko zna s kakvim se ološem valjala u smeću i tko ju je nagovorio da meni podmetne to kukavičje jaje! _ Majdak, Z.

Kao što to često biva, nezakoniti je sin bio sličan ocu kao jaje jajetu...  _ Crnković, Z.

Kad se, pak, malo bolje zagledaju, okrenu i prevrnu svi ti naši slavni identiteti - sve jedan drugomu sličan kao jaje jajetu! _ 'Zarez' 1999

Mali Timmi  sliči braći Thomasu i Wolfgangu kao jaje jajetu.  _ 'Večernji list' 1990

Ti misliš da je velika stvar skakati od zvijezde do zvijezde, pa makar sličile jedna drugoj kao jaje jajetu. Jest, lijepo je to skočiti jedanput i dvaput, i dva milijuna puta. A onda? _ Raos, I.

Upravo zbog strašnih posljedica HDZ-ove vlasti, ekonomski programi oporbenih stranaka sliče kao jaje jajetu. Svi znaju što se mora promijeniti. Razlika je, očito, više u igračima nego u igri... _ 'Feral' br.744

Odjednom se zaustavi na Panoviću i počne piljiti u njega kao u ljubavnicu koju dugo nije vidio. A onda, odvali rečenicu: - Tuga sliči na njega kao jaje jajetu. Bombe mi, ali tko bi to mogao biti tako sličan pokojnom? Nu, reci mi koju da se prisjetin. _ Madunić, Z.
 

jama

U onom - "ja tebi, ti meni!" [...] "kopaš jamu" - podrazumijeva se [...] kretala se varoška politika i poprimila onaj lokalni uski nevidoviti horizont odluka i uvjerenja. _ Božić, M.

O~ito je pretvorba DEM bankama omogu}ila da se bahato pona{aju. Ovakvim radom banke kopaju jamu pod {tedi{ama, a zna se: " Tko pod drugim jamu kopa... '. _ 'Vjesnik' 2003

{to se sve doga?alo duga je pri~a, ali taj hrvatski knji`evnik Jeli~i}, taj sadist sui generis, dvadeset godina nije mi prestajao kopati jamu pod nogama. _ 'Ve~ernji list' 1999
 

janjac

Policajci, komunjare. Svi ste isti: služili ste svojima, sad služite ovima. Važno da ste im pronašli žrtvenog janjca. _ Pavičić, J.

Eto ti naše povijesne pameti. Dva nam lava žrtveni janjci postadoše (Zrinski i Frankopan). _ 'Glas Koncila' 1988
 

janje

- Ma neće se uzrujati, mirna je ona ko janje - lagao je bolničar po navici. (Iveljić, Kopriva, 72)

On je išao i šutio kano janje, kad ga vode na zaklanje. _ Dukić, A.

Izjave u Dnevniku HTV-a da sam lažna misica nisu korektne. Insinuiraju da sam nekome pokupila krunu, a ja sam zapravo žrtveno janje.  _ 'Večernji list' 2001

...baka Wintrobe i njezino pismo, šašavi Isselbauer i moćni TV-show, Melvin Douglas na samrti i William Feldman, žrtveno janje i nastrani gubitnik. Mnogo ili malo? Nije bio načisto. _ Orhel, N.
 

jao

Oni nisu uzemljeni, oni su ponekad kao ptice, love mušice po zraku, ponekad kao skakavci pokriju polja i jao si ga ljetini, grickaju i požderu sve do čega dođu [...] _ Horvat, J.

Oni su mogli učiniti samo to da ga stave u koritce [...], a onda jao si ga i njemu i onima koji bi se (tada) njime služili! _ 'Vijenac' br. 163

[...] sutra će možda snijeg; nećeš moći  iz kuće, pa jao si ga sirotinji. _ HNIDR 1965
 

jarac

Pritisnut ću ga uza zid, da će drečati kao jarac. _ Kušan, J.

Ako na primjer osvanete jednog jutra u prethistoriji kao Pupar, ne treba se sada zbog te sitnice derati kao jarac. _ Klarić, K.

Uostalom, mislim da će sada poslije Rezolucije književnika Hrvatske mnogi pojmovi biti jasniji [...] . Prije nje mnogi kao da su muzli jarca u rešeto. _ Jonke, Lj.

Molim vas, drugovi, malo tišine! Doći će na red i to vaše. Samo se strpite! Nemojte vi misliti da su kultura i prosvita, razumite me, ništo ki "muzla baba jarca". To su napridne stvari, drugovi i drugarice, još kako... _ Brešan, I.

Janješće moje, sve ovo vrime ti si sigurno mislila - gle starog jarca - upalio se, pa baš meine izabra! E, Olgice, vidiš, kad bi bilo samo to, ni po jada. Ali spopalo me i sdruge strane, [...] . _ Barković, J.

Ti nikad zadovoljan, stari jarac! _ Majdak, Z.

Bit će obilježen kao stari jarac koji obljubljuje maloljetnicu pod djelovanjem opijata. _ Pavičić, J.

Pasqualo se smirio, mislio je na svijet koji nije poznavao. A njegova djeca, mnogobrojna rodbina i ljudi iz vladajućeg sloja, svi koji su ga u dušu znali i izbliza motrili, šaptali su onu o "pritajenom starom jarcu" ... _ Aralica, I.

Ona preostala petina, kad vidje da su protivnici dovoljno snažni i da više prebjega iz suprotstavljenog tabora ne trebaju, već su im potrebni žrtveni jarci nad kojima će proslaviti pobjedu i zagroziti se postojećim i mogućim protivnicima - na vrijeme se _ Aralica, I.
 

Već sam tad bio načistu da sam trebao biti isturena meta na koju će se upućivati udarci negativnih događaja s kojima nisam imao apsolutno nikakve veze, iako to javnost, dakako, nije mogla znati. Bio sam određen za žrtvenog jarca. _ 'Globus' 1995

- Oni trenutno trebaju žrtvena jarca, pa sam ja označen kao najveći. _ 'Večernji list' 1990

Romi su prvi žrtveni jarci pada komunističkih režima na europskom istoku i početka demokratizacije u tim zemljama. _ 'Večernji list' 1990
 

jaram

Predvodio je veliki mirni prosvjedni pokret pomo}u kojega su Indijci zbacili jaram britanske kolonijalne vladavine. _ 'Vjesnik' 1999

jarebica

I što tu laje gospodska deriščad [...] kao da su im kod kuće padale u žvale pečene jarebice. _ Raos, I.
 

jasno

To je trebalo reći tako jasno i glasno da se ne može prečuti. _ 'Hrvatsko slovo' 2000

Vojskovođa je jutros o doručku u općini jasno i glasno rekao da treba početi, burazeri, od temelja, _ Kušan, I.

Vratit ću odlikovanje, hoću reći, neću ga primiti... I reći ću o tornju, sve što mislim, jasno i glasno, jer ja imam građanske hrabrosti _ Kušan, I.

Napokon, hvala Bogu, netko jasno i glasno priznaje da ne voli nogometne navijače i cijelu tu halabuku koja se diže oko jedne igre. _ 'Zarez' 1999

Mladić je i dalje stajao. Bio je to nekakav mudrac, zaključi Remetin. Htio je da mu se sve kaže <glasno i jasno>._ Pavličić, P.

- Što ti je, zaboga? Ovaj tip kaže da si rekla da ... reci mu, molim te, glasno i jasno da za manje od sat i pol, ah, oni se ne šale! Iz ovih stopa vode me na aerodrom! _ Orhel, N.

To je matematika! To je jasno kao dva puta dva! To je unutarnja logika same stvari! _ Krleža, M.
 
 

javnost

«Ovo je vojnička stvar, s tim se ne izlazi u javnost. Koliko je samo ovakvih situacija bilo, a da narod nije ni znao za njih.»_ Tomić, A.

Rasprava o pravopisnim reformama nije za široku javnost, već samo za stručnjake. _ 'Novi list' 1999

očit je znak da je na pomolu slučaj koji bi - bilo po pribojavanju bilo po priželjkivanju - imao odjeknuti u široj javnosti. _ 'Glas Koncila' 1988

[...] ali je to izazvalo uglavnom vrlo oštre reakcije među jezikoslovcima i široj javnosti _ 'Vijenac' 1999
 

jaz

Moj je zadatak da se obraćam, da premostim jaz između oficijelnih institucija i sustava s jedne i stvarne i zagovorljive istine s druge strane. _ 'Vjesnik' 2000

Ako ga i bude, da taj jaz ne bude dubok, ako ga i bude još u životu naših generacija, ali da bude mnogo mostova koji će premostiti taj jaz tako da ga jednog dana, kad dođu nove generacije, ne prepoznaju kao raskol, rascijep ili jaz. _ 'Glas Koncila' 1988
 

jedan

čitav se razred smijao kao jedan i radovao se kao jedan što sam tako vješto i hitro zaskočio "novajliju". _ Raos, I.

To nije jedno te isto. _ 'Zarez' 2000

- Ah, čovječe - otpovrne Grošl - nemojte stalno jedno te isto. Vi ste se uhvatili toga kao pijan plota. Vidjeli ste kako sam uhitio Božovića i sada biste najradije išli stalno za mnom, upirali prstom u mene i vikali - policajac, [...] . _ Tribuson, G.

Slavni zbor VPš, kao jedan čovjek, istupi naprijed i kao iz jednog grla razlegnu se pobjedonosna pjesma, tako da čak i orlu gore, vidi mene, halucinatora, zatreperiše brončana krila. _ Kušan, I.

[...] vođeni komunističkom partijom ili možda savezom komunista (zbilja ne znam), kao jedan podigli na noge [...] _ Tribuson, G.

 [...] klasovi svi kao jedan _ Aralica, I.

u parlamentu ustaju kao jedan _ /

 [...] svi kao jedan _ 'Hrvatsko slovo' 1997

Ubrzo pristigoše savjeti od učenih i uglednih ljudi iz nekoliko naših gradova i svi su, složno kao jedan [...] _ Čuić, S.

Rekla sam svima koji su me uporno nazivali: pa, neću valjda sto puta morati ponavljati jedno te isto. Ja sam svoje već davno rekla. _ 'Vjesnik' 2000
 

jedanput

[...] i odlučivao po stoti put da ću jedanput zauvijek prekinuti s njima [...] _ Kozarčanin, I.
 

jednom

[...] takvi "slučajevi" mogu jednom za uvijek biti stavljeni ad acta. _ 'Telegram' 1972

Iako ćete se ponekad osjećati kao da ste sami na svijetu, situacija u privatnom životu nije tako loša. Smognite snage i riješite je jednom zauvijek, svima će tada biti lakše. _ 'Vjesnik' 2000
 

jedro

Ravnatelj, ovu je prijelomnu sezonu, u kojoj bi njegovo kazalište trebalo ponovno punim jedrima uploviti u kulturni prostor Zagreba, nazvao made in Croatia. _ 'Zarez' 1999

Gluposti su utisnute u lubanji. One plove punim jedrima po morima ljudske ispraznosti. _ Klarić, K.

[...] ntelektualci nisu baš razvili "puna jedra" _ 'Danas' 1989

jedva

Ni jedan od tih koljenovića nije mogao ispuniti sve šelje svojih podanika, pa ih je narod na javnom zborovanju i saborovanju u prijestolnici proglasio žicarima i varalicama, te su jedva jedvice iznijeli živu glavu. _ 'Modra lasta' 1983

jegulja

Možda je trebao zaroniti on, Ive, pa zar nije Frane pričao kako su samo djeca mogla propuhom u crvenu kavu, samo oni dječaci koji su mršavi kao jegulje?_ Hitrec, H.

Njena mama ima singericu koja je u njihovoj kuhinji, tu šije - a uz kuhinju je jedna mala soba u kojoj spavaju Dubravka, njena mama i njen brat koji je prije dvije godine imao tek godinu dana, a sad ima tri godine i brz je kao jegulja i trči na sve strane... _ Gavran, M.
 

jek

Američka predizborna kampanja u punom je jeku, a u igri su, čini se i niski udarci. Jedan od takvih je i intervju gospođe Monale [...] _ 'Čvorak' 1976

Medijski rat je u punom jeku. _ 'Zarez' 2001

Budući da je sezona skijanja u punom jeku, stručnjaci napominju kako ljubitelje sniježnih padina nije na odmet još jednom upozoriti da se za skijaške aktivnosti treba adekvatno pripremiti. _ 'Vjesnik' 2000

Ali, za sada je još prerano, za sada je moje šegrtovanje u punom jeku._ Milinović, D.
 

jela

Ali eto, Matija Jelić, župnik baškovački, bio je suh, tanak i vitak kao jela, a kad propovijeda, propovijeda cijelim tijelom...  _ Babić, S.
 

jetra

Taj Wolfgang Amadeus ide mi na jetra direktno! Dole Wofgangi! _ 'Čvorak' 1976

A ti navalio na posao ko Švabo. Ideš nam već svima na jetra s tom tvojom švapskom pedanterijom. _ Babić, S.

Vladao se kao da je u parku, na igralištu, prije nego što će početi pucanje na gol. Pili je takvo ponašanje išlo na jetra, nije pasalo njegovom raspoloženju koje je još uvijek padalo dolje, prema nuli. _ Majdak, Z.

Mi vidimo da tvom gospodstvu ovo ispitivanje ide na jetru, ali ti prijekor ne upućuj nama nego Alipoturku, gospodaru ovoga sretnog odžaka, koji je nadahnuto utvrdio pravila ponašanja za stanare ove uzvišene kuće. _ Aralica, I.

Rogić, taj maleni pizdek koji <je> Siniši oduvijek zapravo išao na jetra, slegnuo je ramenima kao da je ta stvar razumljiva po sebi._ Tomić, A.

Totalno mi je išao na jetra taj moj posljednji hrčak. Već sam četiri godine s njim. Samo spava._ Mraović, S.

Zapjenjenim zagovarateljima vjerske, nacionalne ili rasne čistoće, koji tu masovnu smrt ako već ne brane i ne prizivaju, a ono barem licemjerno drže historijski neminovnom, ti ćevapi neobično intezivno idu na jetru._  Tomić, A.
 

jezičac

Ali tvoje dijete je bez zaštite, za njega je svijet hrpa anđeoskih igračaka i jedan ubačeni vrag u tom bi skladu mogao izazvati nepopravljivu štetu. Roni Novak bio je jezičac na vagi koji je presudio, kao što sam, uostalom, i mogao pretpostaviti. _ Orhel, N.

S druge pak strane se procjenjuje da su Indiji prisjele koalicijske vlade u kojima ima puno koalicijskih partnera. Pokazalo se, naime, da se one lako raspadaju. To bi eventualno  moglo okrenuti jezičac na vagi na stranu Kongresne stranke. _ 'Večernji list' 1999

Zatim joj bljesnuše Sotlerove riječi podrške koje su, možda, okrenule jezičac na vagi na njenu stranu. Napokon, izvanredan istup Ferencija. _ Orhel, N.

U tom sustavu polupredsjednik se pojavljuje u izvjesnom smislu kao simbol, ali i sukreator vanjske politike, on prima i otprema ambasadore i predstavlja državu. On je jezičac na vagi koji može djelovati i doprinijeti rješenju u kriznim situacijama. _ 'Večernji list' 2000
 

Upravo su balade njezin najjači adut i "jezičac na vagi" kada se o liku i djelu rođakinje Dianne Warwick raspravlja kao o pjevačici _ 'Fokus' 2001
 

jezik

Izbornik dizačke reprezentacije brz je na jeziku. Bolje bi mu bilo da se suzdrži od neutemeljenih izjava...  _ 'Večernji list' 2001

Čuvaj se banalnih usporedba! – urliče Bublik, ali, kako sam već bila zaljubljena, odlučila sam da držim jezik za zubima, a Bublika u uvjerenju da mi takve stvari ne padaju na pamet. _ Ugrešić, D.

- ...ukoliko se bojite njegove osvete, što, s obzirom na to kakva je on ličnost, nije isključeno, jedan od mojih uvjeta bit će i taj da drži jezik za zubima! _ Orhel, N.

- Slušajte me, balavci. Mi sad idemo. Vas će netko naći, prije ili poslije. Ne bojte se, nećete odapeti. Ali, ako bi se slučajno dogodilo da vas nađu prije ponoći, držite jezik za zubima. Jer, ako bilo što zucnete, ja ću naći načina da vas sredim. Jasno? _ Pavličić, P.

- Nisam ni tamo držala jezik za zubima – sjeća se i sada Stefanie Job - pa su mi savjetovali da odem. _ 'Večernji list' 1900

  Kolebao se da kaže Bibi ono što su čuli od doktora u bolnici. Odlučio je još malo pričekati. Ali, Tut nije nikako mogao držati jezik za zubima. Reče:
-A mi smo mu ušli u trag!_ Pavličić, P.

Jedno je sigurno: Profesor umije jezik držati za zubima._ Koščec, M.

 Nije li najbolje držati jezik za zubima i smisliti mjesto gdje tu kuvertu bunkerirati?_  Rog, S.

 -Hoće li Carmichael i njegovi držati jezik za zubima? Ako provale, netko bi nam mogao oteti posao!
Wayne Prince: - Trebat će osobito pripaziti kada stari umre, a Carmichael izvisi na mjestu predsjednika..._
Orhel, N.

 Polzdorf se trgnuo. Naš je dogovor bio da držim jezik za zubima._  Orhel, N.

- Nadam se da kurvin sin zna držati jezik za zubima - mrmljao je Fric gledajući Kornela i Marženjku u zanosu plesa. _ Majdak, Z.

Glas da je stari Pallay ispustio dušu, jer iz naručja nije htio ispustiti svoju ljubavnicu Jozefinu Rušnjak, konobaricu iz "Jegerhorna", brzo se pronio Zagrebom. Grgine prijetnje stanarima kuće u Gajevoj da drže jezik za zubima nisu bile djelotvorne. _ Majdak, Z.

[...] onda se može očekivati da ni ubuduće neću držati jezik za zubima i da ću i nadalje o tome škrabati i brbljati. _ Pavličić, P.

Bude li držao jezik za zubima kad vidi film, vratit ću mu penziju, [...] . No prije toga htio ga je malo peći na tihoj vatri kao što on peče janjce: "Nisam još čuo da su nekom birtašu skinuli penziju." [...] _ šorak, D.

Kako ne znam držati jezik za zubima, začas su svi doznali da se u honorarne učitelje spremam. _ Raos, I.

Udovica Križovka šaptom upita [...] , je li dobro to u što se upuštaju [...] ? Ferdinand odbrusi da je glupa i zalupana kao što je uvijek bila i neka drži jezik za zubima. _ Dončević, I.

Bolje da drži jezik za zubima. _ Majdak, Z.

[...] osobu kojoj se pripisuje dug jezik. _ 'Vijenac' 2003

Dobro, znam da nad književnicima uvijek visi mač. Tko se, kao oni, s dugim jezikom rađa, imat će kratak život. _ Aralica, I.

Ako hoćeš nešto kratko i pametno reći, onda ne govori ništa, nego samo ošini poslovicu. žene imaju dug jezik, i neka im ga. A mi muškarci imamo pamet. _ Raos, I.

[...] a da smo i tu imali neki zajednički jezik svjedoči podatak, da me je za mog Mačka Džingiskana - koji je i danas na pozornici živ i zdrav - upravo Gustav Krklec predložio [...] . _ Parun, V.

-To je tvoja osveta? - zinuh, jer mi ništa nije bilo jasno. -Moja osveta! Svima ću im poševiti rodbinu. Hajde, idi sad i <jezik za zube>!_ Tribuson, G.
 

 Postavlja prvo pitanje, jednu sasvim pitomu riječ, ona kaže: Znam!, Samo malo!. Sklapa oči, usnama mrvi nečujni očenaš. <Na vrhu> mi <je jezika> kaže._ Koščec, M.
 

 Sve ovisi o težini i uvjerljivosti argumenata. Ako i muž i žena <nađu zajednički jezik>, što je , priznat ćete, teško, ostat će zajedno, na jednoj strani._ Kirin, M.

 Kao po nekom prokletstvu (Glen je o tome često razmišljao kao o porodičnoj ostavštini) ni on <nije nalazio zajedničkog jezika> sa svojim mlađim bratom._ Orhel, N.

Rekla sam mu da želim diplomirati kao i svi ostali studenti. Ništa nije rekao osim da nastavim sa svojim radom. Odahnula sam i ponadala se da smo napokon našli zajednički jezik. _ 'Liza', 2003

- Ana, obećaj mi nešto, dijete... - sjela je ponovno na krevet. – Ti i Elza... - odmakla je glavu u stranu. – Za moju ljubav... Nađite zajednički jezik, ne gložite se vječito! Molim te! Pokušajte! _ Orhel, N.

...a o programu povijesti strukovni znalci, pedagozi i drugi nisu ni na sjednici uspjeli pronaći zajednički jezik. _ 'Večernji list' 1990

Od svibnja do rujna (...) prosvjetne vlasti i autori programa pokušavali su naći zajednički jezik  glede programa njegovanja jezika i kulture namijenjenog pripadnicima srpske nacionalne manjine. _ 'Večernji list' 1996

Uskoro je nakon kupnje Todorić našao i zajedniki jezik sa sindikatom _ 'Jutarnji list' 2000

Ako i muž i žena nađu zajednički jezik, što je, priznat ćete, teško, ostat će zajedno, na jednoj strani. _ 'Zarez' 1999

- No pustimo globalna razmatranja, reci mi što ti konkretno misliš postići tom suludom diverzijom? Božović se nasmije, svjestan toga da s Ivanom Atanasevičem večeras neće naći zajednički jezik. _ Tribuson, G.

Višnjice, slatka moja, molim te otvori da razgovaram i nađemo zajednički jezik. Moramo jedno drugo shvatiti - pokušavao je dok su mu riječi, zbog cuge, zapinjale jedna za drugu. - Madunić, Z.

Revoluciju treba sprovoditi u glavama. Lako je glave skinuti, ali dajte ih vi poboljšajte da drukčije misle. [...] Pa ja se u biti slažem s tobom. I ja sam protiv nasilja i terora. Vidiš da ćemo naći zajednički jezik...Daj [...] pođi sa mnom. Tvoja te soba( _ Brešan, I.

I kako si to brico zamišlja?! Već mu je bilo na jeziku da ga sve to pita, ali se suzdrži. _ Horvat, J.

- Ah, sad sam se sjetio - veselo ubacih prisjetivši se nečega što mi je bilo već odavno na jeziku. - Kad si već spomenuo lov, pogledaj što sam neki dan dobio od jednoga čuvenog lovca. _ Kušan, I.

A borme ni moralo biti v redu. Oprosti kaj ti velim, Tomaž, ali jezik je vu tebe kakti kravin rep. šviga kam stigne, vrabec ga dal. _ Dončević, I.

što su ti ovi ljudi naš. Kažu: jezik za zube, a meni zubalo u čaši. _ 'Čvorak' 1976

Eto, lomim jezik s tom bizarnom karticom, čudnom jezičnom novotarijom, a znam da ću i sam već sutra živjeti s tom riječi kao da je oduvijek u našim rječnicima. _ 'Zarez' 2000

Zato vrludaju i posrću, lome jezike i zvuče šuplje. Ne svojom krivnjom doimlju se kao ribe na suhom. _ 'Hrvatsko slovo' 1998

da čovik sve ono slobodno iskaže i izgovori što mu na srcu leži, to jest gdi čovik ne meće jezik za zube, nego svakolike falinke, opačine i ostale mahane slobodno prez svakoga licomirstva, lisičenja i hatara kaže, [...] . _ Kušan, I.

No, načinjena je još veća šteta, jer je Sophie ponovo odvezala jezik, pa je pričala o intimnostima svoga braka s Edwardom, rekavši kako ne može zatrudnjeti... _ 'Večernji list' 2001

Ona, pak s druge strane, oštra na jeziku a na djelu tako neznatno mala, smirivala je svoju početnu euforiju, [...] . _ Madunić, Z.

U primorskim [...] gradićima uvijek se nađe takvih usahlih muškaraca, oštrih na jeziku koji vrlo strogo i tobože znalački procjenjuju žensku ljepotu... _ škrinjarić, S.

Da vi nemate onog novinara iz SIV-a koji se preziva Boži, otpao bi vam jezik da tu riječ izgovorite! _ 'Glas Koncila' 1988

Za sve je u početku io kriv moj pogani jezik. _ Stojčić, E.

Onako vazda neoprana i nepočešljana, sitna i neugledna, pogana jezika, velikih nogu uvijek obuvenih u muške cipele, Cicibela zaista nije bila nikakav ljubavni izazov. _ 'Vijenac' 1999

Stvarno imate pogan jezik [...] _ Tribuson, G.

Umotao ju (bradu) je lijepo u svileni papir i odnio onom mladiću pogana jezika i još poganijih namjera. _ Kušan, J.

Nemoj dalje svojom prljavom pojavom i svojim poganim jezikom ometati državu u radu. _ Kušan, J.

često, Visković pjesnika Ivana Tolja (čije pjesništvo, kad me već poteže za jezik, moram reći, izuzetzno cijenim) zove mojim pulenom. _ 'Danas' 1983

 [...] pregrizo jezik, da Bog da! prisjelo ti! _ Kušan, J.

Bezobrazno relativizirajući krivicu Svilanović nije za jezik povukao gđu Srzić već Tomca, koji je YU ino-ministra podsjetio da Hrvati nisu bombardirali Čačak, Leskovac ili Beograd već Srbi Vukovar, Dubrovnik, Slavonski Brod, Vinkovce, Osijek... _ 'Večernji list' 2000

 Tribuson, pak, s kojim sam se nadao pronaći zajednički jezik, bio je toliko zauzet klopom da nije stigao prozboriti ni riječi._ Tribuson, G.

Nakon što je još jednom otklonila prijedlog  da izađu negdje gdje mogu mirno pričati «jer ovdje i onako nikog ne poznaju», njemu se svejedno razvezao jezik. _ Pavičić, J.

Stvar je važna i mora biti u krčmi, jer - dok ne pijemo, mi smo svi bedasti; vino razveže jezik i u krčmi se istom vidi, tko je pametan čovjek. _ Dukić, A.

Nesuvisle, a dvosmislene riječi natjerale su Pepija da crveni i pomakne se korak-dva od te pokvarene žene kojoj je piće razvezalo jezik. _ Majdak, Z.

Slast s kojom bi popratio kratke odgovore, upozorila je Mihrimah da Rustem nije običan čovjek. U njeg mora biti neka skrivena slabost i, želi li ga imati u škarama, imat će ga kad postane prijeko potrebna njegovoj nastranosti. I razvezala je jezik. _ Aralica, I.

Nakon dva pelinkovca i konjaka Kitty se razvezao jezik. Potanko je sve ispripovijedala. _ Majdak, Z.
 

Učenički pokret raslojio se u te dvije krajnosti: jedna traži zajednički jezik s vlastima kako bi se našla vrata «bolje škole», a druga su služi silom i stvara lošu reklamu... _ 'Večernji list' 1990

- A zašto bih vam pomogla? - otelo joj se, ali se odmah ugrizla za jezik. Međutim, bilo je kasno. Odmakao se od nje, a led  je u njegovim očima postao gotovo opipljiv. Orhel, N.

-Gledaj Vjeru - gurne me drug s desna. (...) -- Ah, pa ja je gledam čitavo vrijeme - ugrizoh se za jezik - ... nimalo mi se ne sviđa. _ Raos, I.

Oprosti, sinko, ja sam ti slabo informirana pa onako starinski mislim da je Bogu važno sve što se tiče pravde i sloge među ljudima. I među narodima, čini mi se. Ali, bolje je da se ja za jezik ugrizem! _ 'Glas Koncila' 1988

Fric se ugrize za jezik. Morat će biti oprezniji. Bilo bi neugodno da mama čuje trač o njemu i kapetanu Gregoru Shotzi. _ Majdak, Z.

U samo sat vremena Emilija je popila šest čaša vina. Jezik joj se sve više zapletao, tako da je s teškom mukom izricala svoje zbrkane misli. _ Gavran, M.

možda se iduće sezone uključim u jedan projekt, zato sam došla, kad me baš vučeš za jezik _ 'Forum' 1999

nismo li se već opekli zbog Predsjedništva koje su vukli za jezik, a ona su postupala poput kaznenih ekspedicija, smjenjivala i postavljala selektore po brzom postupku _ 'Sportske novosti' 1983

[...] ima ljubavnicu u firmi, bubrežne kamence i devizni račun. Dovoljno? - Kvariš sjećanje na prošlu noć - reče Martin s malo prijekora. - Vučeš me za jezik. Čemu imena, stanja, namjere i druge bedastoće? _ BilopavlovićT-C

Ma, nisam, što ti pada na pamet, imam tu neke razgovore u Teatru itd., možda se iduće sezone uključim u jedan projekt, zato sam došla, eto, kad me baš vučeš za jezik. _ 'Forum' 1999

Izbjegavao je politička izjašnjavanja u društvu nedovoljno poznatih osoba. Vrag bi ga znao, možda ga Kukmin tast jednostavno vuče za jezik da nešto protudržavno izlane?! _ Majdak, Z.

zar ja, a ti sigurno to ne znaš, da je moj sestrić u podružnici, a da nas uzmu na jezik, te ovako je, te onako je! A jok! _ Kušan, J.

- Ali... ja... gospon doktor... pa to je ona kaj je došla... - zaplitao je jezikom pijani bolničar. _ Majdak, Z.

čist račun, duga ljubav! - on se saglasi zapličući jezikom. _ Kušan, J.

Fric i kapetan Shotza sastali su se po običaju dolje u kavani, [...] . Bijes je splasnuo. Poruka koju je ostavio na tijelu konobarice zavezat će svakome jezik i dobro će promisliti prije nego se upusti u ogovaranje. _ Majdak, Z.

Hrvatima, koji bi im to trebali reći, zavezao se jezik, jer misle, reknem li im to, hrvatski će mi ekstremisti osporiti hrvatstvo, a oni što ih vode neće im to reći ni za živu glavu, [...] _ Aralica, I.

Neki pametnjakovići u publici ispalili su nekoliko pubertetskih šala na njezin račun, ali im je kasnije tok predstave zavezao jezike. _ Popović, E.

Sezona lova na prometne vještice započela je zatvaranjem Giardina za promet - zli jezici govore o sitnim interesima, lobijima i "Judinim škudama" - [...] _ 'Glas Istre' 2000

Zli su jezici tvrdili kako joj je ponuđeno mjesto ambasadorice u Njemačkoj ili Vatikanu (kad već toliko voli zapad), na što se ona nije obazirala... _ Tomaš, S.

Na javnom snimanju prvih dviju emisija u zagrebačkom Domu sportova izgledali su sretno zbog toga iako zli jezici s Prisavlja tvrde kako im je to zapravo - utješna nagrada. _ 'Večernji list' 1996

Živi skromno kod sestre u seoskoj kući, za prijevoz koristi automobile rođaka, ali zli jezici tvrde da ima dvokatni bungalov, pa čak i – harem. _ 'Večernji list' 1990
 

 Za Čedina oca zli su jezici govorili da zastupa razne firme, ali najviše sama sebe, te da je samo pitanje vremena kada će njegova rabota biti raskrinkana i pravedno kažnjena._ Tribuson, G.

 Teksaški tornado Anna Nicole Smith toliko je smršavjela da zli jezici tvrde da takvu liniju nije mogla postići bez operacije._ 'Jutarnji List' 2004
 

 Naša šarolika skupina, koja jako podsjeća na junake kultnog stupa iz sedamdesetih godina, sastoji se od jednog psihologa, jednog bivšeg diplomata, za kojega zli jezici tvrde da je u prethodnom životu bio udbaš._ Milinović, D.
 
 

Za čedinog oca zli jezici su govorili da zastupa razne firme, ali najviše sama sebe, te da je samo pitanje vremena kada će njegova rabota biti raskrinkana i pravedno kažnjena. Čedo Kralj oduvijek je sve imao prvi. _ Tribuson, G.

[...] njegova darovita pomoćnica koju su zli jezici zvali mali Tonković. _ Tribuson, G.

- Gledaj - reče - da se ne nadmudrujemo ovdje na hodniku i damo materijala zlim jezicima...Osnovi razlog, suprotnost koju nipošto ne bismo mogli pomiriti jest to što nas dvoje pripadamo različitim svjetovima. _ Majdak, Z.

[...] otišao je nekamo u široki svijet i zli jezici kazuju da je u nekoj zabitnoj selendri [...] otvorio vodoinstalatersku radnju, spetljavši se s nekom jedrom plebejkom. _ Spirin, V.

Osim središnjeg odbora nikog nisu imali nad sobom, a u njemu su njihovi rođaci, pa i da bi htjeli, neće sigurno zamjeriti, kako ne bi i na sebe same navukli zle jezike. _ Kušan, J.

Društvo, dakle, može mirne duše isključiti četiristotinjak članova, i tako ušutkati zle jezike koji govore o prekobrojnom članstvu. _ 'Zarez' 2001

što u Erdelju zlobni jezici govore da se u Poljskoj želim po drugi put oženiti, jer drže da je moje zabavljanje s Uršulom prva ženidba, tu sam pripovijest čuo bar tisuću puta. _ Aralica, I.

Međutim, često površni i zlobni jezici kleveću i najčestitije svećenike. _ 'Glas Koncila' 1988
 

joker

Plan urbanizacije Paških rebara posljednji je joker u rukavu gradskih vlasti Paga _ 'Jutarnji list' 1999
 

jota

[...] ni za jotu odustajati od političkih principa _ novine 1980-90

A «Naši i vaši»? Stara boljka sa scenarijem, ali za jotu bolje. _ 'Večernji list' 2001
 

Jovo

Ali tvoja bi zadnjica bila pošteđena? - Ne bi. Onaj posljednji bi mene odalamio. Krug se zatvara. A onda da Capo, ili Jovo-nanovo, kako kažu... _ Marinković, R.

jučer

Odmah na početku htio bih reći da transfer ljudi, kadrova i ideja između matičnog naroda i Bukovčana nije od jučer, da je on davnašnji. _ Aralica, I.

Bila je svjesna da se podvrgava nepisanim zakonima koji nisu ni od danas ni od jučer , nego ostaju zauvijek . _ 'Glas Koncila' 2004

Iranci moraju biti oprezni u izboru gostiju – u Iranu se naime, vjeruje da prva osoba koja prijeđe prag kuće u Novoj godini određuje sreću u nadolazećoj. Ali nisu Iranci od jučer - one članove obitelji koje smatraju sretnima pošalju da najprije izađu iz kuće i potom opet – uđu. _ 'Jutarnji list' 2001

U toj obnovljenoj dvorani [...] , Slovenci su, evo koliko jučer, darivali Prešernovu nagradu svojim zaslužnim ljudima. _ 'Vijenac' 2003

juha

No dovoljno je ljudi već znalo za nas da bi joj njezine prijateljice mogle održati jezikovu juhu: Vlada je pravi princ na bijelom konju. Blagodaran, obrazovan - student filozofije! - a uz to još i poznat glazbenik._ Stamać, A.

Svojedobno ste od kolegica dobili jezikovu juhu zbog uvredljive izjave da žene znaju kako treba biti zadovoljan i s malim. _ 'Večernji list' 2002
 

junak

Unato~ Jordanovom pobjedni~kom ko{u, junak dana u Chicagu ipak je bio Scottie Pippen, za kojeg se do samog po~etka susreta nije znalo ho}e li zaigrati ili ne, ali je u 43 minute postigao 27 poena [...].  _ 'Vjesnik' 1998

Mi bismo sjedili do komina dok bi svi gledali u nas i svi nam kroz jecanje govorili: "Junaci ste, sinci, junaci od oka, jer pobiste one hulje grabovačke"! _ Raos, I.
 

jutro

Martine, radio je pošteno kao crv, od jutra do mraka. _ Jelačić Bužimski, D.

Da biste pisali novele i prozu uopće, morate živjeti samo za to od jutra do mraka. _ 'Hrvatsko slovo' 1998

Ostavila ju je sluškinja, jer je oboljela kod njih radeći od jutra do mraka. _ HNIDR 1965

Otac je tada bio dnevno od jutra do mraka na kolodvoru gdje je tovario žito u vagone, uvijek supijan [...] . _ Kozarčanin, I.

Lako je tebi mudrovati, ali ja je svaki dan gledam od jutra do mraka! _ Majdak, Z.

Moji roditelji rade od jutra do mraka _ 'Smib' 1984

Dakle, i dalje će se u Zarezu sigurno rintati od jutra do mraka [...] i dalje će se za svaku kunu morati crnčiti najmanje pet puta više od onih u tobože konkurentskim novinama za kulturu. _ 'Zarez' 2000

No, kad je rzdoblje snjimanja, može raditi "od jutra do sutra". _ 'Glas Istre' 2000

Tvoj did radio je od jutra do sutra. Iz dana u dan. Bez sveca i petka. _ 'Vijenac' 1998
 
 
 
 
 

NATRAG    ZURUECK